Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

 Форма і зміст позовної заяви

1. Позовна заява подається в письмовій формі.
2. Позовна заява повинна містити: 
1) найменування суду, до якого подається заява; 
2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв'язку, якщо такий відомий; 
3) зміст позовних вимог; 
4) ціну позову щодо вимог майнового характеру. Ціна позову – це виражена в грошових одиницях вартість майна або сума грошей, стосовно яких позивач пред’являє вимоги до відповідача.
5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 
6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування; 
7) перелік документів, що додаються до заяви. 
 
Документи, які додаються до позовної заяви:
   - оригінали квитанцій/платіжних доручень, що підтверджують оплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;
   - докази, що підтверджують позовні вимоги;
  - довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника, якщо позовна заява подається представником;
   - копії позовної заяви та копії всіх документів, що подаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. Копії не слід додавати при поданні заяв щодо трудових спорів, а також позовів про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду. 

3. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання. позовну 

4. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом. Якщо при оформленні позовної заяви Ви не врахуєте якоїсь із вимог, зазначених у попередній главі, суд своєю ухвалою, яку Ви отримаєте поштою, залишить позовну заяву буз руху, вказавши на наявні недоліки, та запропонує усунути їх у встановлений судом строк
Якщо Ви своєчасно виправите помилки, тоді вважатиметься, що Ви подали позовну заяву тоді, коли вона вперше надійшла до суду чи була відправлена поштою (це може мати важливе значення для того, щоб правильно визначити, чи не пропустили Ви строк позовної давності).

5. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. 
На даний момент тимчасово судовий збір при зверненні до суду сплачується в порядку і розмірах, встановлених законодавством для державного мита. За загальним правилом розмір державного мита, що підлягає оплаті при зверненні до суду, визначається виходячи від ціни позову.
Розмір витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи залежить від категорії справи і становить на даний момент від 60 до 120 грн.
Оплачувати державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення справи слід лише безготівковим переказом грошей на розрахунковий рахунок, реквізити якого Ви можете дізнатися в суді або на сайті суду в мережі Інтернет.

6. У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення. 

7. Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження. 

8. Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову. 

(Кодекс цивільний процесуальний, ВР України, від 18.03.2004, № 1618-IV "Цивільний процесуальний кодекс України")