Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Правила поведінки у суді

                                                                     
                                                       
ПРАВИЛА
поведінки у приміщенні Новоархангельського районного  суду Кіровоградської області
І. Загальні положення.
 1.1. Ці Правила визначають поведінку громадян в приміщенні Новоархангельського районного суду Кіровоградської області (далі - суд).
1.2. Правила розроблені згідно з нормами діючого законодавства, регламентуючими відправлення правосуддя судами України, а також іншими нормативно-правовими актами з метою:
-         забезпечення умов для реалізації конституційного права громадян на судовий захист
-      забезпечення безпеки громадян при відвідуванні ними Новоархангельського районного суду Кіровоградської      області, а також суддів та працівників апарату суду.
-         дотримання встановленого порядку в будівлі та службових приміщеннях суду. 
ІІ. Визначення термінів.
 2.1.    Під будинком (або приміщенням) суду розуміється окремо розташована будівля або частина будівлі, в якому знаходяться зали для проведення судових засідань, службові  кабінети для суддів та працівників апарату суду, а також інші приміщення, які необхідні для забезпечення діяльності суду (службові приміщення).
2.2.        Під залом судового засідання розуміється приміщення призначене для проведення судового засідання.
2.3.      Відвідувачем суду визнається будь-яка фізична особа, яка тимчасово знаходиться в будівлі (приміщенні) суду, як учасник судового процесу, а також у зв’язку  з виконанням службових обов’язків, для якої суд не є постійним місцем роботи.
ІІІ. Заходи безпеки в суді.
 
3.1. З метою попередження та запобігання адміністративних правопорушень, забезпечення власної безпеки суддів, працівників апарату суду і відвідувачів:
            - заборонено внесення громадянами у приміщення суду будь-яких колючих, ріжучих чи рублячі предметів або інструментів (ножів, сокир, кіс, сап, швайок, ножиць, молотків, в’язальних спиць, тощо), холодної та вогнепальної зброї, будь-яких видів газової зброї (пістолетів, газових балонів тощо), зброї під гумову кулю, дитячої іграшкової зброї, вибухових засобів та речовин, спиртних напоїв, наркотичних засобів, консервів у металевій та скляній тарі, будь-яких рідин окрім води та безалкогольних напоїв.
            - заборонено проходження до приміщення суду   з собаками, котами та іншими домашніми чи хижими тваринами та птицею;
            - заборонено проходження до приміщення суду громадян з будь-якими візками, велосипедами та сумками, валізами чи іншими предметами розміром більше як 40см Х15 см Х 25 см (крім портфелів та дамських сумок).
3.2. Фото та відеозйомка під час судових засідань може бути дозволена ухвалою суду щодо розгляду конкретної справи. Фотографування та відеозйомка приміщень суду поза судовими засіданнями можлива з дозволу голови суду. У цих випадках проходження до приміщення суду з відео та фото апаратурою можливе з дозволу голови суду.
3.3. Проходження громадян у приміщення суду здійснюється при умовах дотримання наступних вимог:
       - після перевірки з використанням технічних засобів, визначаючих наявність у відвідувачів предметів і речовин, заборонених до пропуску в приміщення суду;
            - при наявності у відвідувачів документа, засвідчуваного його особу
            - з дозволу голови суду або його заступника, судді, керівника апарату суду або працівника апарату суду.
 
 
                ІV. Порядок проходження громадян до приміщення суду.
 4.1. Вхід у приміщення суду здійснюється наступним чином: понеділок, вівторок, середа, четвер з 09.00 до 18.00 години, п’ятниця з 09.00 до 17.00 години, окрім обідньої перерви з 13.00 до 13.45 :
-         по виклику у якості підсудних, потерпілих, представників, позивачів, відповідачів, третіх осіб, свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів – на час розгляду справи;
-         виявлення бажання бути присутніми у залах судових засідань під час слухання цивільних, адміністративних справ та кримінального провадження  у відкритих судових засіданнях – на час розгляду справи;
-         для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, цивільних та адміністративних справ, за умови подання письмової заяви та реєстрацією в журналі видачі справ для ознайомлення;  
-         звернення на особистий прийом до голови суду або його заступників, а також керівника апарату– у визначені головою  суду дні та часи прийому громадян.
        Даний перелік підстав допуску громадян у приміщення суду є вичерпним.
 4.2. Отримання копій процесуальних документів, дозволів на побачення з особами, що утримуються під вартою, інформації про рух справ, які знаходяться у провадженні апеляційного суду та будь-якої іншої інформації з приводу роботи суду, здачі заяв, скарг, у тому числі апеляцій, клопотань, звернень, повідомлень, листів та будь-яких інших документів здійснюється через канцелярію суду. 

 
V. Підстави відмови громадянам у проходженні до приміщення суду
 5.1. Відвідування приміщення суду громадянами для позапроцесуального спілкування з суддями та працівниками суду з метою з’ясування позицій та перспектив розгляду конкретних справ, здійснення впливу на суддів та працівників суду, отримання консультацій та порад у суддів та працівників суду з питань здійснення правосуддя чи правових питань – є недопустимим.
 
5.2. Не допускається відвідування приміщення Новоархангельського районного  суду Кіровоградської області громадянами з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння, неповнолітніх у віці до 16 років, за виключенням випадків виклику неповнолітніх для участі у судовому засіданні у якості учасників процесу чи свідків.
 
VІ. Порядок пропуску громадян до приміщення суду.
 
6.1. Особи, які прибули для участі у судових засіданнях у якості сторін по справі, свідків, потерпілих, представників, третіх осіб, допускаються у приміщення суду за наявності виклику суду за розпорядженням судді, помічника судді або секретаря судового засідання чи судового розпорядника.
 
6.2. Особи, які виявили бажання бути присутніми у відкритих судових засіданнях, як слухачі, допускаються до приміщення суду за розпорядженням судді, помічника судді, секретаря судового засідання чи судового розпорядника.
 6.3. Учасники судових процесів та слухачі допускаються до приміщення суду виключно на час розгляду конкретної справи. Після реєстрації у встановленому порядку, особи, які прибули для участі у розгляді справи та слухачі, секретарем судового засідання чи судовим розпорядником супроводжуються до залу судового засідання. При цьому як учасники процесу, так і слухачі попереджаються секретарем судового засідання чи судовим розпорядником про необхідність покинути приміщення суду після закінчення судового засідання. Обов’язок контролю за залишенням особами приміщення суду після закінчення судового засідання покладається на судових розпорядників.  
 6.4. Особи, які прибули на особистий прийом до голови суду або його заступника, керівника апарату допускаються у приміщення суду у дні та години особистого прийому.
 6.5. Відвідувачі суду зобов’язані:
            - дотримуватися встановленого порядку діяльності судів і норм поведінки у громадських місцях;
            -  виконувати вимоги суддів, працівників апарату суду з питань дотримання громадського порядку та цих Правил;
            - дотримувати чергу на особистому прийомі до керівництва суду та в канцелярії;
            - повідомляти секретарю судового засідання про власну явку до суду згідно виклику в якості учасника судового процесу;
            - до виклику в зал судового засідання знаходитись на місці, вказаному секретарем судового засідання чи судовим розпорядником;
            - мати охайний зовнішній вигляд;
            - під час розгляду судової справи відключити мобільні телефони;
            - дбайливо ставитися до майна суду, не смітити, дотримуватися тиші і порядку в приміщенні суду.
 
6.6. В приміщенні суду відвідувачам заборонено:
-   виносити справи та документи, отримані для ознайомлення, а також майно суду;
- вилучати зразки судових документів з дошки оголошень суду, а також розміщувати в ній власні об’яви;
- знаходитись в будівлі (приміщенні) суду у неохайному вигляді, який порушує норми моральності у громадських місцях;
- палити та розпивати спиртні напої, уживати наркотичні та токсичні речовини;
- порушувати громадський порядок;
- голосно розмовляти;
- користуватися мобільними телефонами в залі судових засідань під час розгляду справи;
- висловлювати будь-які образи на адресу суддів, працівників апарату суду;
- проводити без дозволу  відеозапис, кіно та фотозйомку;
- пошкоджувати будівлю суду та майно суду.
 
VІІ. Відповідальність відвідувачів суду за порушення Правил поведінки у приміщенні Новоархангельського районного суду Кіровоградської області.
 
7.1. У випадку порушення відвідувачами встановлених у суді Правил поведінки у приміщенні суду голова суду або його заступник, судді, працівники апарату суду мають право роботи порушникам зауваження, а також вживати заходів до усунення (запобігання) порушень відповідно до наявних повноважень.
 
7.2. Порушник може бути видалений із зали судового засідання за порушення порядку, після того, як суд виніс попередження.
 
7.3. За наявності в діях відвідувача суду ознак адміністративного правопорушення, винна особа може бути притягнута у встановленому порядку до адміністративної відповідальності за ст. 185-З Кодексу України про адміністративні правопорушення.
VІІІ. Прикінцеві положення.
 8.1. Дані Правила поведінки громадян у суді вводяться в дію з моменту їх затвердження.
 82.2 Зміст Правил поведінки громадян у суді доводиться до відома громадян, які відвідують приміщення суду, шляхом розміщення на дошці об’яв (стенді) суду для загального ознайомлення та на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет.