Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Надання безоплатної вторинної правової допомоги

 
Примірний Порядок
подання і розгляду звернень про надання
безоплатної вторинної правової допомоги
 
1. Загальні положення
 
1. Цей Порядок встановлює механізм визначення належності осіб до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, передбачених частиною першою статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі - Закон), прийняття рішення про надання такої допомоги, а саме:
1)    осіб, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого і затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення;
2)    інвалідів, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
3)     дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
4)     осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
5)ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
6)      осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
7) осіб, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;
8) осіб, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
9) осіб, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
10) осіб, реабілітованих відповідно до законодавства України.
 
2. Порядок подання документів
 
1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбаченої частиною другою статті 13 Закону, подаються до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - місцевий центр) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку:
особами, які досягли повноліття, за місцем фактичного проживання таких осіб незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи;
що стосуються дітей - їх законними представниками за місцем фактичного проживання дитини або її законних представників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи;
що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, - їх опікунами або піклувальниками за місцем фактичного проживання таких осіб або їх опікунів чи піклувальників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.
До звернення зазначеними особами додається згода на оброблення персональних даних (додаток 2 до цього Порядку).
2. У разі звернення до місцевого центру:
 
1)   осіб, які перебувають під юрисдикцією України, середньомісячний сукупний дохід сім'ї яких нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, або їх законних представників до звернення додаються:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
довідка про отримання (неотримання) соціальної допомоги за формою, встановленою у Додатку 11 до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення  особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року № 345 зареєстрованим у Мін’юсті 6 жовтня 2006 року за № 1098/12972.
У разі відсутності зазначеної довідки особами, визначеними у підпункті пункту 2 розділу II цього Порядку, подаються:
довідка про склад сім'ї, за формою, встановленою наказом Міністерства праці та  соціальної політики України від 22 липня 2003 року № 204, зареєстрованим у Мін’юсті  13 серпня 2003 року за № 709/8030;
довідка про доходи кожного члена сім’ї за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 27 серпня 2004 року № 192 «Про затвердження форми Довідки про доходи», зареєстрованим у Мін’юсті 4 листопада 2004 року за № 1409/10008;
довідка про перебування на обліку в центрі зайнятості та проведені виплати - у разі звернення до місцевого центру осіб, зареєстрованих у встановленому порядку, які безробітні;
довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 11 грудня 2013 року № 795 «Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податковий зобов’язань з такого податку) та Порядку її заповнення», зареєстрованим у Мін’юсті 9січня 2014 року за № 8/24785, видана відповідним центром обслуговування платників Державної фіскальної служби - у разі звернення до місцевого центру фізичних осіб - підприємців, самозайнятих осіб або осіб, які не зареєстровані в установленому порядку, як безробітні;
 
2)   інвалідів, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб або їх законних представників, до звернення додаються:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;
довідка про розмір пенсії обчислена відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15 листопада 2001 року № 486/202/524/455/3370, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2002 року за № 112/6400 або довідка про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії;
 
3)     законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, до звернення додаються:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника;
документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);
рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що приймається районною, районною у м. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті ради за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах дітей - у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
заява або повідомлення про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення, складені в довільній формі - у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
 
4)     осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», до звернення додаються:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі наявності);
довідка про звернення за захистом в Україні, за формою, затвердженою наказом МВС від 07 вересня 2011 року № 649 «Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту», зареєстрованим в Мін’юсті 5 жовтня 2011 року за № 1146/19884;
рішення про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (у разі наявності), за формою, затвердженою наказом МВС від 07 вересня 2011 року № 649 «Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту», зареєстрованим в Мін’юсті 5 жовтня 2011 року за № 1146/19884;
 
5)    ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до звернення додаються:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
посвідчення встановленого зразка, за формою, визначеною у додатку № 2 до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302;
 
6)    осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, до звернення додаються:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
посвідчення встановленого зразка, за формою, визначеною у додатку 2 до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 - у разі звернення до місцевого центру осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
посвідчення встановленого зразка Героя Соціалістичної Праці, Героя України, орденська книжка повного кавалера ордена Трудової Слави або інші документи, що підтверджують присвоєння відповідного звання - у разі звернення до місцевого центру осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 
7)    осіб, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, до зверненні додаються:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
посвідчення жертви нацистських переслідувань встановленого зразка, за формами, встановленими в додатках 1 - 3 до Порядку виготовлення та видачі посвідчень, листів талонів на право одержання пільгових проїзних документи (квитків) жертвам нацистських переслідувань, затвердженим постановою Кабінет Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1467;
 
8)    осіб, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, до звернення додаються:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
ухвала суду про відкриття провадження у справі про обмеження цивільне дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною;
 
9)    опікунів або піклувальників осіб, щодо яких суд розглядає справу про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, до звернення додаються:
паспорт або інший документ, що посвідчує особи опікунів або піклувальників;
паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;
посвідчення про призначення опікуном (піклувальником) встановленого зразка за формою, встановленою у додатку 3 до пункту 3.1 Правил опіки та піклування, затверджених наказом Держкомсім’ямолоді, МОЗ, Міносвіти, Мінсоцполітики від 20 травня 1999 року № 34/166/131/88, зареєстрованим в Мін’юсті 17 червня 1999 р. за 387/3680;
рішення суду про визнання особи недієздатною або про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;
копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (у разі наявності);
 
10)   осіб, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, або їх законних представників до звернення додаються:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;
паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника, у разі, якщо звертається законний представник суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;
документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) - у разі наявності;
копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 
11)    осіб, реабілітованих відповідно до законодавства, до звернення додаються:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
посвідчення про право на пільги реабілітованих, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів УРСР від 24 червня 1991 року № 48.
 
12) військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки . України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; { Абзац перший пункту 19 частини першої статті б в редакції Закону N 291-УІІІ ( 291-19 ) від 07.04.2015.
 
 
Правова допомога надаватиметься свідкам, потерпілим по вказаним категоріям.
 
 
Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги на території Кіровоградської області