Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Список осіб, відповідальних за забезпеченя доступу до інформації, з зазначенням контактних телефонів

 Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є відповідні працівники апарату суду в межах своєї компетенції.

 
            Надання публічної інформації про діяльність Новоархангельського районного суду Кіровоградської області запитувачам інформації, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті та інформаційних стендах забезпечують відповідальні працівники апарату суду за такими напрямами діяльності: 
 
– щодо інформації довідкового характеру з Єдиної автоматизованої системи діловодства суду, документів, що зберігаються в архіві суду – керівник апарату суду -  Філіпенко В.В. 0(5255) 2-26-59
 
– про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату: в усній формі (за телефоном) та в письмовій формі (за письмовими запитами) –  старший секретар суду – Химчак Д.О. тел.. 0(5255) 2- 18-42
 
– про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – заступник керівника апарату суду – Биць Т.Л. тел.. 0(5255) 2-26-59
 
– про нормативно-правові засади діяльності суду; висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової системи та діяльності суду – керівник апарату суду-  Філіпенко В.В. тел..0(5257) 2-26-59
 
– про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики суду – заступник керівника апарату суду– Биць Т.Л. тел.. 0(5255) 2-26-59
 
– про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних суду, за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду, розміщення вказаної інформації на веб-сайті  та інформаційних стендах – головний спеціаліст з інформаційних технологій – Губанов М.М. тел.. 0(5255) 2-10-45
 
– про доступ до судових засідань у суді – судовий розпорядник –Коваль М.С. тел. 0(5255) 2-18-42
 
– про прийом громадян у суді – керівник апарату суду -  Філіпенко В.В. тел..0(5255) 2-26-59